عروج........

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ عروج........ خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.


-الهي لحظه مرگمون لحظه اي نباشه كه در حال گناهيم...


-الهي حالا كه دنيا آخرش مرگه، لحظه ي مرگمون لحظه ي نيك ومباركي باشه،وقت

 نماز،يه روزنيك،يه جاي مقدس يا لحظه ي خدمت به خلق خودت...


-الهي مهلت بده تا جبران گناه واشتباه نكرديم دستمون از دنيا كوتاه نشه ...

 

-الهي كوچيكيم يا بزرگ قطره ايم يا دريا ما به تو اميد داريم نا اميدمون نكن...


-الهي دوست داشتني كه رسيدن در اون نيست هرگز به قلب بنده هات وارد نكن...


-الهي با تکیه بر خودت هركی دلش پيش كسي هست جاده ي قلبش يه طرفه نباشه...

 

آمین یا رب العالمین

[ پنجشنبه نوزدهم دی 1392 ] [ 12:16 ] [ ]

[ ]

میگن تو اون دنیا بعضی مردها به واسطه زنهاشون جهنم میرن! میدونید چرا؟

چون زنهای بد حجابی داشتن و اونارو امر به معروف و نهی از منکر نکردن !

آقایون اگه خانمتون حجابش درست نیست بخاطر خدا و بخاطر آخرت خودتون هم که شده تذکر بدید

نمیگم دعوا کنید نمیگم زور بگید  میگم امر به معروف و نهی از منکر کنید!

 

[ پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 ] [ 11:13 ] [ ]

[ ]

بهترین عبادت ها

-  بهترین عبادات بر خوی زشت پیروز شدن است.

- بهترین عبادات زهد ورزیدن است.

- بهترین عبادت ها (درکارگاه آفرینش) اندیشیدن است.

- بهترین عبادت پاک نگه داشتن شکم و فرج از حرام است .

- بهترین عبادت دیدگان را به یاد پروردگار بیدار داشتن است.

- چشم پوشی از چیزهایی که خدا حرام کرده است بالاترین عبادت است است.

- ایثار بالاترین عبادت وبزرگترین آقایی و سروری است.

- یقین به خدا برترین عبادت است.

- شهوات را ترک کردن برترین عبادت ونیکوترین خوی و عادت است.

- بر شما باد به اخلاص درست و یقین نیک که این دو برترین عبادت مقرّبان است.

بهترین دارایی

- بهترین دارایی گذشت از آرزوهاست .

- بهترین دارایی چیزی است که آبروی انسان به واسطه ی آن محفوظ بماند.

- بهترین توانگری ، توانگری نفس است.

- دادگستری بالاترین دارایی هاست.

- دانش بزرگ ترین گنج است .

بهترین امانت داری

- بهترین امانت داری وفای به عهد است.

بهترین صدقه

- بهترین صدقه ، صدقه دادن پنهانی است .

بهترین جهاد

- بهترین پیکار و جهاد آن است که مرد با نفس امّاره اش بجنگد.

- بهترین پیکارها ، پیکار با نفس است.

بهترین گذشت و عفو

- بهترین گذشت آن است که از روی قدرت و توانایی باشد.

 

بهترین حیا

- بهترین حیا آن است که تو از خود حیا کنی (و نافرمانی خدا نکنی)

پرآرزوترین

- پر آرزوترین مردم کسی است که کمتر به یاد مردن باشد.

- در میان مردم کسی آرزویش درازتر است که کردارش از همه زشت تر باشد.

سزاوارترین دعا به اجابت

- برتو باد به خلوص نیّت در دعا کردن زیرا دعای خالص سزاوارتر به اجابت است.

بخیل ترین

- بخیل ترین مردم کسی است که بر سلام کردن به دیگران بخل ورزد.

- بخیل ترین مردم  کسی است که بر خودش به مالش بخل ورزد و آن را برای وارثان خودش بگذارد.

بدحال ترین

- بدحال ترین مردمان کسی است که (پیر شده و قوایش را از دست داده) و رشته ی عمرش بریده شده لیکن عادت و خوی زشتش به جا مانده است .

بدترین چیزی که در دل انداخته می شود

- بدترین چیزی که در دل انداخته می شود کینه توزی و ناپاکی است.

بدترین همسران

- بدترین همسران پر شک ترین ایشان است.

بزرگترین فتنه

- هیچ فتنه ای بزرگتر از شهوت رانی نیست.

بی شرم ترین

- کسی از دشنام دهنده بی شرم تر نیست.

بدترین راست گویی ها

- بدترین راست گویی ها ، راست گویی در سخن چینی است (و آن از گناهان کبیره است)

- زشت ترین راست گفتن آن است که انسان خودستایی کند.

پر شتاب ترین چیز به سوی کیفر

- پر شتاب ترین چیز به سوی کیفر ، کیفر سوگند دروغ است.

- شتابنده ترین گناهان از حیث عقوبت آن است که بر کسی که بر تو ستم نکرده ستم کنی.

- پر شتاب ترین چیزها به کیفر آن است که با مردی بر کاری پیمان بندی که تو نیت وفای به آن داشته باشی و او نیت بی وفایی داشته باشد.

- به راستی که سریع ترین کیفر ( که به انسان می رسد) کیفر ستم کاری است .

- ستم بزرگترین چیز از جهت کیفر و سزای آن است.

تیره روزترین زندگی

- هیچ  زندگی ای تیره تر از زندگی حسود و کینه توز نیست.

خوارترین

- شخص بدگمان (به همه چیز) پست ترین و خوارترین مردم است.

- غیبت کننده پست ترین مردم است.

- خوارترین مردم شخص طمع کار آزمند است که به شک اندازنده ی مردم باشد.

- کسی از طمع کار خوارتر نیست.

- گمراهی خرد سخت ترین گمراهی و خواری نادانی بزرگترین خواری است.

- هیچ خواری بزرگتر از طمع کاری نیست.

دورترین از رستگاری

- دورترین مردم از رستگاری کسی است که دل باخته و شیفته لهو و مزاح است.

زشت ترین مکر و بی وفایی

- زشت ترین مکر و بی وفایی فاش کردن راز دیگران است.

 زشت ترین گناهان

- زشت ترین گناهان بریدن از خویشاوندان و بد سلوکی با پدرومادر است.

سخت تر از مردن

- سخت تر از مردن ، حاجت خواستن از نااهلان است.

- سخت تر از مرگ چیزی است که برای رهایی از آن ، شخص آرزومند مرگ باشد.

منبع :

نام کتاب  بهترین ها وبدترین ها از دیدگاه امام علی علیه السلام/ مؤلف  مصطفی اسرار/ ناشر  ملائک

متن عربی  سخنان بالا درکتاب   بهترین ها وبدترین ها از دیدگاه امام علی علیه السلام موجود است که در اینجا متن عربی آورده نشده است.

[ دوشنبه سیزدهم آبان 1392 ] [ 13:2 ] [ ]

[ ]

داود پیغمبر، هر آیت زبور که خواندی گفتی: خداوندا، گناهکاران را میامرز! اتفاقا داود را خود واقعه ای افتاد که تیر تقدیر بر حلق او نشست در خاک پشیمانی در غلتید و گفت:خدایا ، مرا بیامرز و قلم عفو بر گناهم بخش ، ندا رسید ای داود تو می گفتی گناه را میامرز! گفت: بار خدایا ، ندانسته بودم  ، هنوز خام بودم ، هدف تیر تقدیر نشده بودم ، بار خدایا ، از آنچه گفته بودم توبه میکنم ، تو آن کن که سزاوار آنی ، تو احوال بندگان بهتر دانی و آگاه بر راز ایشانی ، عزیز و سلطانی ، کریم و مهربانی.

 منبع :

کتاب داستان های عرفانی  برگرفته از جلد اول کشف الاسرار  خواجه عبد الله انصاری/

 مؤلف محبوبه جامعی(عجمی) / ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج

 

[ دوشنبه سیزدهم آبان 1392 ] [ 12:58 ] [ ]

[ ]

گویند مردی به زنی عارف پیشه رسید و جمال او دل مرد را ربود و گفت: ای زن من در هوای تو خویشتن را از دست بدادم. زن عارف گفت: چرا در خواهرم ننگری که از من نیکوتر و زیباتر است؟ گفت خواهرت کجاست؟ تا ببینم ، زن گفت برو ای بیکاره ی هوس باز که عاشقی نه کار تو است اگر دعوی دوستی ما درست بودی تو را پروای دیگری نبودی.

 منبع :

کتاب داستان های عرفانی  برگرفته از جلد اول کشف الاسرار  خواجه عبد الله انصاری/

 مؤلف محبوبه جامعی(عجمی) / ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج

 

[ دوشنبه سیزدهم آبان 1392 ] [ 12:57 ] [ ]

[ ]

روزی علی مرتضی (ع) در خانه شد دید حسن و حسین پیش فاطمه زهرا گریه می کنند پرسید روشنایی چشمان من میوه ی دل و سر و جان من چرا می گریند؟ فاطمه گفت: این ها گرسنه اند و یک روز گذشته که هیچ نخورده اند! علی پرسید این دیگ بر سر آتش چیست؟ گفت:در دیگ تنها آب است که برای دل خوشی فرزندان بر سر آتش نهاده ام! علی دلتنگ شد عبائی داشت به بازار برد و بفروخت و با شش درم بهای آن خوراکی خرید و به سوی خانه باز می گشت که سائلی می گفت: آیا کسی در راه خدا وام می دهد که چند برابر گردد ؟ علی همه ی آن خوراکی را به او داد و چون به خانه بازگشت فاطمه پرسید آیا توفیق یافتی و چیزی آماده کردی؟ گفت آری لیکن همه ی آن را به بینوائی دادم. فاطمه گفت: چه خوب کردی تو همیشه توفیق به کار خیر می یابی! علی برگشت که برای نماز به مسجد شود در راه کسی را دید که گفت یا علی این شتر را من فروشم علی گفت: نتوانم خرید که بهای آن ندارم آن کس گفت: به تو فروختم تا هر وقت که غنیمتی یا عطائی از بیت المال به تو رسد به من بازدهی! علی آن شتر را به شصت درم خرید و فرا پیش کرد ناگهان کس دیگر رسید و گفت یا علی این شتر را به من بفروش علی گفت فروختم به چند می خواهی؟ گفت 120درم می خرم علی راضی شد و پول را گرفت نیمی از آن به برگشت وام داد و نیم دیگر را به کار خود برد که محمد(ص) رسید و قصّه را از علی شنید و فرمود: فروشنده جبرئیل و خریدار میکائیل بوده و این آن وامی بود که به آن سائل دادی!

 منبع :

کتاب داستان های عرفانی  برگرفته از جلد اول کشف الاسرار  خواجه عبد الله انصاری/

 مؤلف محبوبه جامعی(عجمی) / ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج

 

[ دوشنبه سیزدهم آبان 1392 ] [ 12:54 ] [ ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه